Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. Architektura, Konstrukcje, Architektura Krajobrazu.

nr referencyjny postępowania: I 271.12.2019

 

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 

 

Nazwa zamóweinia: Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. Architektura, Konstrukcje, Architektura Krajobrazu. 

 

W ramach zamówienia przewidziane jest wykonanie nastepujacych obiektów:

 

 Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych. Nr ogłoszenia nr 570251-N-2019 z dnia 2019-08-08 r. 

Przemiot zamówienia został podzielony na części:

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1.

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie

- Budowa ścieżek spacerowych i chodników na terenie zespołu pałacowo parkowego przy Sanatorium Rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie.

 

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2.

Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie

– Budowa tarasu widokowego, wykonanie elementów małej architektury wykonanie robót branży zieleń

Pliki do pobrania


Goganet