2019, Projekt pn. "Mały turysta - odkrywamy atrakcje turystyczne Krasnobrodu"

 

Podsumowanie plenerów 

W czerwcu grupa 45 uczestników ze szkół podstawowych w Krasnobrodzie, Majdanie wielkim i Kaczórkach wzięła udział w 3 plenerach malarskich organizowanych przez Grupę nieformalną AKTYWNY KRASNOBRÓD pod Patronatem KRASNOBRODZKIEGO STOWARZYSZENIA TURYSTYCZNEGO. Zajęcia, które prowadziła p. Halina Gontarz odbyły się w róż‐ nych miejscach: nad zalewem, w kamieniołomach i przy Kaplicy Objawień na Wodzie.

Serdecznie dziękujemy za wsparcie organizacyjne, bez którego realizacja plenerów nie byłaby możliwa p. Kazimierzowi Misztalowi -Burmistrzowi Krasnobrodu oraz p. Marioli Czapli -Dyrektor KDK oraz dla Krasnobrodzkiego Stowarzyszenia Turystycznego, w szczególności p. Małgorzaty Dobrut i p. Marzeny Gęśli. Podziękowania dla wolontariuszek: p. Iwony Kurantowicz i p. Katarzyny Działy.

Projekt pn. „Mały turysta - odkrywamy atrakcje turystyczne Krasnobrodu” współfinansowany z programu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Koordynator projektu - Małgorzata Miecznik-Borkowska

Asystent koordynatora -Katarzyna Działa

 

 

 


Zaproszenie na I plner malarski


Goganet