LICYTACJA ELEKTRONICZNA Przebudowa drogi gminnej nr 112317L (ul. Królowej Marysieńki) od km 0+003,20 do km 0+230,20 w miejscowości Krasnobród. Przebudowa drogi gminnej nr 112304L (ul. Łąkowa) od km 0+001,75 do km 0+093,80 w miejscowości Krasnobród

Przebudowa drogi gminnej nr 112317L (ul. Królowej Marysieńki) od km 0+003,20 do km 0+230,20 w miejscowości Krasnobród.

Przebudowa drogi gminnej nr 112304L (ul. Łąkowa) od km 0+001,75 do km 0+093,80 w miejscowości Krasnobród.

Ogłoszenie opublikowano w BZP pod numerem 558665-N-2019  dnia 2019-06-10. 

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP nr 540116498-N-2019 z dnia 11-06-2019.

Ogloszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP nr 540116699-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

 

Załaczone przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy przy obliczeniu ceny oferty. Załaczone przedmiary nie są podstawą wyceny oferty.

Podstawą wyceny oferty jest Projekt budowlany i wykonawczy:

"Zagospodarowanie terenu w okolicach Klasztoru w tym ulica Łąkowa, Królowej Marysieńki, łacznik do ulicy Tomaszowskiej w Krasnobrodzie" opracowany przez Biuro Projektów KAWDROG inż. Franciszek KAWALEC  ul. Przechodnia 15; 22-400 Zamośc  w niżej wymienionym zakresie - we wskazanej kilometracji:

Przebudowa drogi gminnej nr 112317L (ul. Królowej Marysieńki) od km 0+003,20 do km 0+230,20 w miejscowości Krasnobród.

Przebudowa drogi gminnej nr 112304L (ul. Łąkowa) od km 0+001,75 do km 0+093,80 w miejscowości Krasnobród.

 

 

 

Pliki do pobrania


Goganet