Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. Architektura, Konstrukcje, Architektura Krajobrazu.

nr referencyjny postępowania: I 271.8.2019

 

Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 

 

Nazwa zamóweinia: Zachowanie i udostępnienie najatrakcyjniejszych elementów dziedzictwa naturalnego w Krasnobrodzie. 

Architektura, Konstrukcje,  Architektura  Krajobrazu.

 

PIERWSZA MODYFIKACJA SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamowieniu w BZP nr 540096399-N-2019 z dnia 16-05-2019r.

DRUGA MODYFIKACJA  SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamóweiniu w BZP nr 540102262-N-2019 z dnia 24-05-2019r.

TRZECIA MODYFIKACJA  SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu w BZP nr 540107741-N-2019 z dnia 30-05-2019r.

CZWARTA MODYFIKACJA SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr nr 540113709-N-2019 z dnia 06-06-2019r.

PIĄTA MODYFIKACJA SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - Ogłoszenie o zmianie ogloszenia op zamowieniu w BZP  nr 540115989-N-2019 z dnia 10-06-2019 r. 

Modyfikacje SIWZ 

PIERWSZA MODYFIKACJA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia  16.05.2019r. 

DRUGA MODYFIKACJA Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia z  dnia 24.05.2019r. 

TRZECIA MODYFIKACJA Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia z  dnia 30.05.2019r. 

CZWARTA MODYFIKACJA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóeinia z dnia 06.06.2019r. 

PIĄTA MODYFIKACJA Specyfikacji Istotnych Warunków Zamóeinia z dnia 10.06.2019r. 

TERMIN SKŁADANIA OFERT - 18.06.2019r. godz. 15:00 

Pliki do pobrania


Goganet