Zapytanie ofertowe w ramach Rozeznania rynku nr 5/2019/FE z dnia 08.07.2019 r.

 

Mikroprojekt  pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród” realizowany w ramach Projektu Fundacji E-Prosperity pn. „W sieci bez barier” dofinansowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach 

ROZEZNANIA RYNKU

nr 5/2019/FE

 

 na

„przeprowadzenie szkoleń z kompetencji cyfrowych”

Dotyczy: Mikroprojekt  pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy  Krasnobród” realizowany przez Gminę Krasnobród w ramach projektu grantowego „W sieci bez barier” w ramach 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25 LIPCA 2019 R. 

 

Szczegóły w zapytaniu ofertowym. 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

3. Załącznik nr 3 – Projekt umowy

4. Załącznik nr 4 – Informacja na temat przetwarzania danych osobowych


Goganet