2018-2019, Projekt pn. "Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”"

Powstał nowy produkt turystyczny

W Gminie Krasnobród powstał nowy produkt turystyczny w postaci deptaka oraz ciągów pieszych oraz ścieżek spacerowych przy Zalewie w Krasnobrodzie. W ramach projektu oprócz deptaka wykonano ciągi piesze i elementy małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego. 

Zagospodarowany został teren gminny, teren oczka wodnego oraz brzeg rzeki Wieprz z przeznaczeniem na utworzenie miejsca obsługi turystyki wodnej. Zagospodarowano część terenu działek gminnych stanowiących węzeł obsługi turystyki wodnej w rejonie istniejącego zbiornika wodnego Zalew w Krasnobrodzie. Łączna długość węzła wynosi 530,45 m (w tym 13,00 m pomost). Włączono teren miejsca obsługi turystyki wodnej zjazdem do drogi gminnej przy ul. Partyzantów w Krasnobrodzie. Zjazd wykonany został na podbudowie z mieszanki kruszywa związanego cementem, następnie z mieszanki z kruszywa niezwiązanego, na podsypce cementowo-piaskowej, ułożona została kostka brukowa. Na obrzeżach zjazdu ustawiony został krawężnik. Został wykonany odcinek ruchu pieszego (ścieżka spacerowa wokół oczka wodnego). W ramach inwestycji zakupiono dwie ławki parkowe o konstrukcji żeliwnej o siedzisku drewnianym. W ramach projektu wykonane zostały 3 przejścia w formie przepustów podchodnikowych.

W miejscu realizacji zadania umieszczona została tablica informacyjna zawierająca informację o udzielonym wsparciu przez RLGD Roztocze w ramach PO „Rybactwo i Morze 2014-2020” zgodnie z wytycznymi zawartymi w księdze wizualizacji znaku.

Całkowity koszt operacji to 350 246,61 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 208 644,40 zł.

Inwestycja w ramach projektu pn. "Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego „Zalew”". Inwestycja realizowana za pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Roztocze w ramach PO „Rybactwo i Morze 2014-2020”.

 

 

 

 


Goganet