2019, Projekt pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród"

2019, Projekt pn. "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród"

 

Mikroprojekt  pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Krasnobród” realizowany w ramach Projektu Fundacji E-Prosperity pn. „W sieci bez barier” dofinansowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

 

Gmina Krasnobród rozpoczyna realizacje nowego projektu! 
Ruszyła rekrutacja na BEZPŁATNE szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych w 7 blokach szkoleniowych:
1. Rodzic w Internecie, 
2. Mój biznes w sieci, 
3. Moje finanse i transakcje w sieci, 
4. Działam w sieciach społecznościowych,
5. Tworzę własną stronę internetową (blog),
6. Rolnik w sieci, 
7. Kultura w sieci.

Grupa docelowa to 144 Uczestników/czek w różnym wieku, w tym 86 kobiet i 58 mężczyzn, którzy ukończyli 25 rok życia.

ZAPISY i Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście 
w Urzędzie Miasta Krasnobród, pokój nr 9 oraz pod nr tel. 84 660 76 91 wew. 38

Na pytania odpowie koordynator projektu
Małgorzata Miecznik-Borkowska

 

 

Goganet