PRZETARG NIEOGRANICZONY - Realizacja operacji: Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego Zalew.

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiajacego:

 

"Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciagów pieszych  i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego "Zalew".

Umowa o dofinansowanie nr 000 38-6523.2-SW0910039/17/18 

Operacja w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społecznośc w ramach Priorytetu 4 "Zwiekszenie zatrudnienia i spójnosci terytorialnej", objętego Programem Operacynnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. 

 Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr 526887-N-2019 z dnia 2019-03-19

 

Nr ref. I 271.6.2019

 

tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Dokumentacja opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego zawiera:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 526887-N-2019 z dnia 2019-03-19
  2. Formularze dokumentów i oświadczeń do ewentualnego wykorzystania.
  3. Opis przedmiotu zamówienia - dokumentacja projektowa oraz SSTWiORB.  

Pliki do pobrania


Goganet