PRZETARG NIEOGRANICZONY - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród.(POSTĘPOWANIE POWTÓRZONE)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród.

Tryb postępowania: Przetarg NIEOGRANICZONY - bez dogrywki w formie aukcji elektronicznej

 

1. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 516912-N-2019 z dnia 2019-02-21r. 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  540035999-N-2019 z dnia 25-02-2019.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

4. Modyfikacja SIWZ z dnia 25.02.2019r. 

3. Opis przedmiotu Zamówienia

Pliki do pobrania


Goganet