INFORMACJA o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 Krasnobród dnia 2019-02-08

znak I 271.3.2019

 

INFORMACJA

o której  mowa w  art. 86 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwa zamówienia:  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr  508280-N-2019 z dnia 2019-01-30

 

  1. Kwota  jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia:

500 000,00 zł brutto.

 

  1. Firma oraz adres wykonawców którzy złożyli oferty w terminie:

OFERTA NR 1 została złożona przez Wykonawcę:

EKO-KRAS Sp. z o.o.

ul. Konopnickiej 27D

23-204 Kraśnik

email: Eko-kras@wp.pl    

 

 OFERTA NR 2 została złożona przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

ul. Łąkowa 13

23-400 Biłgoraj

email: sekretariat@pgkbilgoraj.pl

 

OFERTA NR 3 została złożona przez Wykonawcę:

Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie

ul. Armii Krajowej 13

23-460 Józefów

email: szg.jozefow@wp.pl

 

 

  1. Informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

  

OFERTA NR 1 została złożona przez Wykonawcę:

 

EKO-KRAS Sp. z o.o.

ul.Konopnickiej 27D

23-204 Kraśnik

email: Eko-kras@wp.pl    

 

Cena oferty nr 1 (z podatkiem VAT) – 636 350,00zł

Termin wykonania zamówienia: od  01 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.

Okres gwarancji - nie dotyczy.

Warunki płatności - płatność następuje do  21 dni  od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  

 

 OFERTA NR 2 została złożona przez Wykonawcę:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju

ul.Łąkowa 13

23-400 Biłgoraj

email: sekretariat@pgkbilgoraj.pl   

 

Cena oferty nr 2 (z podatkiem VAT) – 559 440,00zł

Termin wykonania zamówienia:  od  01 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.

Okres gwarancji - nie dotyczy.

Warunki płatności - płatność następuje do  21 dni  od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  

  

 OFERTA NR 3 została złożona przez Wykonawcę:

 

Spółdzielczy Zakład Gospodarczy w Józefowie

ul. Armii Krajowej 13

23-460 Józefów

email: szg.jozefow@wp.pl

 

Cena oferty nr 2 (z podatkiem VAT) – 538 800,00zł

Termin wykonania zamówienia:  od  01 kwietnia 2019r. do 31 marca 2020r.

Okres gwarancji - nie dotyczy.

Warunki płatności - płatność następuje do  21 dni  od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.  

 

                                                                       Burmistrz Krasnobrodu

                                                                          Kazimierz MISZTAL

 


Goganet