PRZETARG NIEOGRANICZONY Z DOGRYWKĄ W FORMIE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród. (POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE)

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród.

Tryb postępowania: Przetarg NIEOGRANICZONY z dogrywką w formie AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

 

1. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 508280-N-2019 z dnia 2019-01-30. 

2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych nr 540019397-N-2019 z dnia 2019-01-30.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

4. Opis przedmiotu Zamówienia.

Pliki do pobrania


Goganet