Budowa oświetlenia ulicznego Grabnik gm. Krasnobród. Obiekt: Linia izolowana oświetlenia ulicznego "Grabnik 2". PRZETARG NIEOGRANICZONY

Budowa oświetlenia ulicznego Grabnik gm. Krasnobród.

Obiekt: Linia izolowana oświetlenia ulicznego "Grabnik 2". 

Tryb udzielenia zamówiena: Przetarg nieograniczony. 

  1. Ogłoszenie w BZP pod numerem nr 649601-N-2018 z dnia 2018-11-19.
  2. SIWZ wraz z załącznikami. 
  3. Modyfikacja SIWZ z dnia 04.12.2018r. 

 

Opis przedmiotu zamówienia stanowi Projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej pod nazwą: Budowa oswietlenia ulicznego Grabnik gm. Krasnobród.

Obiekt Linia izolowana oswietlenia ulicznego "Grabnik 2". 

Opracowany przez Firmę Projektowo- Wykonawczą "PROELZAM" Krzysztof BOŻEK

ul. Jasna 9; 22-400 Zamość.

oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 

 

Pliki do pobrania


Goganet