Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród.

Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej.

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem  649308-N-2018 z dnia 2018-11-18

Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu nr 500281637-N-2018 z dnia 25-11-2018 r. (wydłużenie terminu składania wniosków) 

Numer identyfikacyjny licytacji elektronicznej.

 

Nr identyfikacyjny licytacji L-402-2018 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród.

 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamowienia został opublikowany w załaczniku (WORD).

 

Pliki do pobrania


Goganet