Realizacja operacji Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. PRZETARG NIEOGRANICZONY -termin wykonania zamówienia 15.06.2019r.

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiajacego:

 

"Realizacja operacji:  Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej".

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektów z zakresu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej".

 

Nr ref. I 271.24.2018

 

tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY.

 

Dokumentacja opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego zawiera:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr  643803-N-2018 z dnia 2018-11-02r. 
  2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP pod nr nr 500275311-N-2018 z dnia 18-11-2018r. -  (wydłużenie terminu składania ofert)

       3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

       4. Opis przedmiotu zamówienia.  

       5. Modyfikacja SIWZ w zwiazku ze zmianą terminu składania ofert z dnia 18.11.2018r.

Pliki do pobrania


Goganet