OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego "ZALEW" - TRYB - LICYTACJA ELEKTRONICZNA. Postępowanie powtórzone.

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiajacego:

 

"Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciagów pieszych  i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego "Zalew".

Umowa o dofinansowanie nr 000 38-6523.2-SW0910039/17/18 

Operacja w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społecznośc w ramach Priorytetu 4 "Zwiekszenie zatrudnienia i spójnosci terytorialnej", objętego Programem Operacynnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. 

 Ogłoszenie o zamówieniu - nr identyfikacyjny licytacji elektronicznej L-376-2018 - Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciągów pieszych i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego Zalew

 

Nr ref. I 271.21.2018

 

tryb udzielenia zamówienia: LICYTACJA ELEKTRONICZNA.

 

Dokumentacja opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego zawiera:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 640020-N-2018 z dnia 2018-10-23. 
  2. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP nr 500260173-N-2018 z dnia 30-10-2018.
  3. Formularze dokumentów do ewentualnego wykorzystania.
  4. Opis przedmiotu zamówienia.  

Pliki do pobrania


Goganet