OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciagów pieszych i elementów infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego "ZALEW" - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiajacego:

 

"Realizacja operacji:  Realizacja operacji pt. Budowa deptaka oraz ciagów pieszych  i elementów małej infrastruktury do obsługi turystyki wodnej w rejonie zbiornika wodnego "Zalew".

Umowa o dofinansowanie nr 000 38-6523.2-SW0910039/17/18 

Operacja w zakresie działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społecznośc w ramach Priorytetu 4 "Zwiekszenie zatrudnienia i spójnosci terytorialnej", objętego Programem Operacynnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych. 

 

 

Nr ref. I 271.20.2018

 

tryb udzielenia zamówienia: LICYTACJA ELEKTRONICZNA.

 

Dokumentacja opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego zawiera:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 632947-N-2018 z dnia 2018-10-08. 
  2. Formularze dokumentów do ewentualnego wykorzystania.
  3. Opis przedmiotu zamówienia.  

Pliki do pobrania


Goganet