Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Krasnobród

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz w BIP w dniu 04.08.2018 r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Krasnobród. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo (były właściciel lub spadkobiercy) w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz. 121) upływa z dniem 16 października 2018 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.

 

Pliki do pobrania


Goganet