LICYTACJA ELEKTRONICZNA - Budowa sieci odprowadzajacej wody opadowe w Nowej Wsi

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiajacego:

 

"Budowa sieci odprowadzajacej wody opadowe w Nowej Wsi ".

 

Nr ref. I 271.15.2018

 

tryb udzielenia zamówienia: LICYTACJA ELEKTRONICZNA.

Identyfikator licytacji elektronicznej L-320-2018

 

Dokumentacja opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego zawiera:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 603527-N-2018 z dnia 2018-08-14 r. 
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr nr 500217138-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.
 3. Opis przedmiotu zamówienia. 

  O P I S    P R Z E D M I O T U    Z A M Ó W I E N I A  został opisany w Projekcie budowlanym (z elementami projektu wykonawczego) branży sanitarnej:

  Nazwa zadania:
  Odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia drogi gminnej nr 110860L w m. Nowa Wieś w Gminie Krasnobród.

  Nazwa i adres biura projektowego:
  Adam Niedabylski Sitaniec 426, 22-400 Zamość, 

  Projektant: mgr inż. Adam Niedabylski
  spec. wodno-melioracyjna

  Sprawdzający: mgr inż. Marek Leńczuk
  specj. instalacyjna

   

  SPOSÓB WYLICZENIA CENY OFERTY

Załączone przez Zamawiającego na stronie internetowej  WWW.krasnobrod.pl  przedmiary robót  dotyczące zamówienia inwestycyjnego pod nazwą:

"Budowa sieci odprowadzajacej wody opadowe w Nowej Wsi ".

 

 pełnią jedynie funkcję pomocniczą przy wycenie oferty  i nie są podstawą do obliczenia  przez Wykonawcę  ceny oferty.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w/w projekcie budowlanym branży hydrotechnicznej pod nazwą:

"Odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia drogi gminnej nr 110860L w m. Nowa Wieś w Gminie Krasnobród".

Nazwa i adres biura projektowego:
Adam Niedabylski Sitaniec 426, 22-400 Zamość, 

Projektant: mgr inż. Adam Niedabylski
spec. wodno-melioracyjna

Sprawdzający: mgr inż. Marek Leńczuk
specj. instalacyjna

Podstawą wyceny oferty jest  wyłącznie projekt budowlany. Załączony na stronie internetowej Zamawiajaćego przedmiar robót pełni jedynie fukcję pomocniczą przy wycenie ceny oferty. 

Cena ofertowa brutto zaproponowana w ofercie przez Wykonawcę jest ceną za wykonanie całosci robót budowlanych zawartych w projekcie budowlanym:

 "Odprowadzenie wód opadowych z odwodnienia drogi gminnej nr 110860L w m. Nowa Wieś w Gminie Krasnobród".

 

opracowanym przez:

Nazwa i adres biura projektowego:
Adam Niedabylski Sitaniec 426, 22-400 Zamość, 

 

Pliki do pobrania


Goganet