Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia w trybie bezprzetargowym, położonych w Krasnobrodzie, stanowiących własność Gminy Krasnobród

Burmistrz Krasnobrodu podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie oraz na stronie internetowej www.krasnobrod.pl oraz w BIP w dniu 07.08.2018 r. na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia w trybie bezprzetargowym, położonych w Krasnobrodzie, stanowiących własność Gminy Krasnobród. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 9 w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Krasnobrodzie. 

Pliki do pobrania


Goganet