Ogłoszenie dot. planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Krasnobród

W związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowej zabudowanej,  stanowiącej własność Gminy Krasnobród, oznaczonej numerem geodezyjnym 1170, położonej w Krasnobrodzie przy ul. Kościuszki, o powierzchni  0,0263 ha, Burmistrz Krasnobrodu mając na uwadze kwestionowany przez niektórych stan prawny w/w nieruchomości, wzywa wszystkie osoby zainteresowane jej nabyciem do złożenia w terminie do 31 sierpnia wyjaśnień na piśmie oraz wszystkich potwierdzających je dokumentów w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie, w celu rozpatrzenia ewentualnych praw innych osób w stosunku do zbywanej nieruchomości.  

Pliki do pobrania


Goganet