Realizacja operacji Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. PRZETARG NIEOGRANICZONY

Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiajacego:

 

"Realizacja operacji:  Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej".

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektów z zakresu "Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej".

 

Nr ref. I 271.14.2018

 

tryb udzielenia zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY.

 

Dokumentacja opublikowana na stronie internetowej Zamawiajacego zawiera:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 586365-N-2018 z dnia 2018-08-01 r.
  2. Specyfikacja Istotmych Warunków Zamówienia z załącznikami.
  3. Opis przedmiotu zamówienia.  

Pliki do pobrania


Goganet