Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenów stanowiących własność Gminy Krasnobród, położonych nad zalewem

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę terenów stanowiących własność Gminy Krasnobród, położonych nad zalewem z przeznaczeniem na:
1.Wypożyczalnię gokartów rowerowych na pedały (Załącznik graficzny nr 1)
•Stanowisko I (G I) – teren położony przy ul. Sikorskiego o pow. 60 m2 – czynsz wywoławczy dzierżawy w wysokości 2.500,00 zł netto za miesiąc.
•Stanowisko II (G II)– teren położony przy ul. Sikorskiego o pow. 60 m2 – czynsz wywoławczy dzierżawy w wysokości 2.500,00 zł netto za miesiąc.
•Stanowisko III (G III)– teren położony przy ul. Partyzantów o pow. 60 m2 – czynsz wywoławczy dzierżawy w wysokości 2.500,00 zł netto za miesiąc.
Na wyżej wymienionych stanowiskach dopuszcza się usytuowanie maksymalnie 20 szt. gokartów rowerowych. Okres trwania umowy dzierżawy wynosi od 3 do 6 miesięcy.
2.Organizację parkingów
•Cześć działki oznaczonej nr 1220/3 o pow. 0,30 ha i cześć działki nr 1267/7 o pow. 0,50 ha – czynsz wywoławczy dzierżawy 6.700,00 zł netto za miesiąc (Załącznik graficzny nr 3a)
•Działka oznaczona nr 1283/6 o pow. 0,4551 ha wraz z szaletem publicznym zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 1267/7 - czynsz wywoławczy dzierżawy 9.500,00 zł netto za miesiąc (Załącznik graficzny nr 3b)
Okres trwania umowy dzierżawy wynosi od 3 do 6 miesięcy.
3.Przystanie dla jednostek pływających (rowerów wodnych, kajaków oraz łodzi wiosłowych) zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie (Załącznik graficzny nr 2)
•Stanowisko przystani nr I o długości pomostu 30 mb – czynsz wywoławczy dzierżawy 1.200,00 zł netto za miesiąc
•Stanowisko przystani nr II o długości pomostu 30 mb – czynsz wywoławczy dzierżawy 1.200,00 zł netto za miesiąc.
•Stanowisko przystani nr III o długości pomostu 30 mb – czynsz wywoławczy dzierżawy 1.200,00 zł netto za miesiąc
•Stanowisko przystani nr IV o długości pomostu 30 mb -czynsz wywoławczy dzierżawy 1.000,00 zł netto za miesiąc
Na każdym stanowisku przystani dopuszczalna jest maksymalna ilość 10 jednostek pływających. Okres trwania umowy dzierżawy wynosi od 3 do 6 miesięcy.
4.Działalność handlowo usługowa cz. 1

Sprzedaży artykułów plażowych, pamiątek i biżuterii (Załącznik graficzny nr 1)
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 1” o pow. 12 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 3.400,00 zł netto za 3 miesiące
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 2” o pow. 12 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 3.200,00 zł netto za 3 miesiące
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 3” o pow. 12 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 3.000,00 zł netto za 3 miesiące
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 4” o pow. 12 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 2.800,00 zł netto za 3 miesiące (drzewo)
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 5” o pow. 12 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 2.600,00 zł netto za 3 miesiące
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 6” o pow. 12 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 2.400,00 zł netto za 3 miesiące
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 7” o pow. 12 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 2.200,00 zł netto za 3 miesiące
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 8” o pow. 12 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 2.000,00 zł netto za 3 miesiące
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 9” o pow. 12 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 3.600,00 zł netto za 3 miesiące
•Cześć działki nr 1281/1 teren przy ul. Partyzantów – „parcela – 10” o pow. 20 m2 - czynsz wywoławczy dzierżawy 4.000,00 zł netto za 3 miesiące
Atrakcje dla dzieci
•Cześć działki nr 1267/7 teren przy ul. Sikorskiego – „parcela – 11” o pow. 100 m2 czynsz wywoławczy dzierżawy 2.200,00 zł netto za 3 miesiące - (Załącznik graficzny nr 1)
•Cześć działki nr 1219/28 teren przy ul. Partyzantów – „parcela – 13” o pow. 100 m2 czynsz wywoławczy dzierżawy 2.200,00 zł netto za 3 miesiące - (Załącznik graficzny nr 1b)
Okres trwania umowy dzierżawy parceli wskazanych w pkt 4 niniejszego ogłoszenia wynosi 3 miesiące.
5.Działalność handlowo-usługowa cz. 2

Działalność handlowo-usługowa z zakresu małej gastronomii (Załącznik graficzny nr 1a )
•Cześć działki nr 1219/28 teren przy wyspie – „parcela – 12” o pow. 150 m2 czynsz wywoławczy dzierżawy 1.500,00 zł netto za miesiąc. Okres trwania umowy wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Działalność handlowo-usługowa (Załącznik graficzny nr 5 )
•Działka nr 1282/8 o pow. 0,0586 ha położona przy ul. Sikorskiego - czynsz wywoławczy dzierżawy 9.700,00 zł netto za rok. Okres trwania umowy dzierżawy wynosi 13 lat.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie w godzinach:
•godz. 9.00 - Wypożyczalnie gokartów rowerowych na pedały (pkt 1 ogłoszenia)
•godz. 10.00 - Organizacja parkingów i przystani dla jednostek pływających (pkt 2 i 3 ogłoszenia)
•godz. 11.00 - Działalność handlowo usługowa cz. 1 (pkt 4 ogłoszenia)
•godz. 12.00 - Działalność handlowo-usługowa cz. 2 (pkt 5 ogłoszenia)

Wadium w wysokości 50 % ceny wywoławczej na poszczególne nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym do 20 kwietnia 2018 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9, tel.84 660 76 91
Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Pliki do pobrania


Goganet