Inwestycje energetyczne, budowy oświetlenia ulicznego do realizacji w roku 2018 na terenie Gminy Krasnobród - LICYTACJA ELEKTRONICZNA.

I 271.4.2018

Nazwa zamówienia:

Inwestycje energetyczne, budowy oświetlenia ulicznego do realizacji w roku 2018 na terenie Gminy Krasnobród. 

  1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Majdan Wielki

  2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hutków.

  3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hutki Namule

  4. Przebudowa linii elektroenergetycznej w zakresie montażu lamp i przewodu oświetlenia ulicznego w m. Kaczórki

 

                    Opis przedmiotu zamówienia

W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca wskazuje w ofercie cenę brutto za wykonanie łącznie wszystkich zadań:

  1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Majdan Wielki.

Ustawienie 8 szt. słupów stalowych ocynkowanych, cylindrycznych H=9m, wysięgnikowych, wysięgnik jednoramienny W=1,5m. na fundamentach betonowych dobranych do typu słupa szt. 8. Ułożenie w wykopie  kabla energetycznego 0,6 /1kV typ YAKXS4x35mm411mb. Montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED z regulacją mocy IP-66, Ik-08, kl. ochr II 38 W szt. 8.

 2.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hutków.

Ustawienie 7 szt. słupów stalowych ocynkowanych, cylindrycznych H=9m, wysięgnikowych, wysięgnik jednoramienny W=1,5m. na fundamentach betonowych dobranych do typu słupa szt. 7. Ułożenie w wykopie  kabla energetycznego 0,6 /1kV typ YAKXS4x35mm402 mb. Montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED z regulacją mocy IP-66, Ik-08, kl. ochr II 38 W szt. 7.

3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hutki Namule.

Ustawienie 8 szt. słupów stalowych ocynkowanych, cylindrycznych H=9m, wysięgnikowych, wysięgnik jednoramienny W=1,5m. na fundamentach betonowych dobranych do typu słupa szt. 8. Ułożenie w wykopie  kabla energetycznego 0,6 /1kV typ YAKXS4x35mm325 mb. Montaż opraw oświetlenia ulicznego typu LED z regulacją mocy IP-66, Ik-08, kl. ochr II 38 W szt. 8.

 4.Przebudowa linii elektroenergetycznej w zakresie montażu lamp  i przewodu oświetlenia ulicznego w m. Kaczórki.

Zawieszenie 17 szt. opraw oświetlenia ulicznego typu LED z regulacją mocy IP-66, Ik-08, kl. ochr II 38 W. Montaż  przewodu oświetleniowego typ 2x25mm ok.916 mb.  na istniejących słupach. Lamy zawiesić na wysięgniku 1m typ Wo-1.Szafka oświetlenia nasłupowa  SOU dwuobwodowa wraz z układem sterującym.

 

Wymagane parametry opraw oświetleniowych typu LED : - strumień świetlny z oprawy min 4250lm, moc nie większa niż 41W. Prąd zasilania diody nie większy niż 500mA. - Efektywność strumienia oprawy mion 1041m/w - szczelność oprawy min IP66 - czas świecenia min 100 000 godzin - oprawy LED z redukcją mocy redukcja do 50% strumienia świetlnego w godzinach 23:00 – 5:00. - klosz oprawy wykonany z szkła hartowanego (odporość na uderzenia min. IK08). - ochrona przed porażeniem – I lub II klasy ochronności, - korpus i układ optyczny oprawy – odlew ciśnieniowy z aluminium w całości, malowane proszkowo lub anodowane, - temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3700 – 4000 K. - gwarancja producenta na całą oprawę nie krótsza niż 5 lat. - współczynnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 70. - układ zasilający oprawę – zasilacz elektroniczny mikroprocesorowy zabezpieczający przed zwarciem lub rozwarciem diody pozwalający na pracę oprawy przy zwarciu lub awarię jednej diody. - oprawa posiadająca certyfikat CE oraz ENEC lub innej instytucji certyfikującej - zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez oprawę temperatury krytycznej. - oprawy i słupy w jednym kolorze.

 


Załączone przez Zamawiającego na stronie internetowej  WWW.krasnobrod.pl  przedmiary robót  dotyczące zamówień inwestycyjnych:

  1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Majdan Wielki
  2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hutków.
  3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hutki Namule
  4. Przebudowa linii elektroenergetycznej w zakresie montażu lamp i przewodu oświetlenia ulicznego w m. Kaczórki

 pełnią jedynie funkcję pomocniczą przy wycenie oferty  i nie są podstawą do obliczenia  przez Wykonawcę  ceny oferty.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w/w projektach budowlanych branży elektrycznej.

Podstawą wyceny oferty  są wyłącznie projekty budowlane. Załączone na stronie internetowej Zamawiajaćego przedmiary robót pełnią jedynie fukcję pomocniczą przy wycenie ceny oferty. 

Cena ofertowa brutto zaproponowana w ofercie przez Wykonawcę jest ceną za wykonanie całosci robót budowlanych zawartych w projektach budowlano-wykonawczych:

 1. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Majdan Wielki.

Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w m. Majdan Wielki przy drodze powiatowej Nr 3263L. 

Obiekt: Linia oświetlenia uliczmnego Majdan Wielki 3.

opracowana prz4ez Firmę Projektowo - Wykonawczą "PROELZAM" Krzysztof BOŻEK ul. Jasna 9; 22-400 Zamość.

2. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hutków.

Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego w m. Hutków przy drodze gminnej KG (L) 009.

Obiekt: Linia oświetlenia ulicznego Hutków 2.

opracowana przez Firmę Projektowo - Wykonawczą "PROELZAM" Krzysztof BOŻEK ul. Jasna 9; 22-400 Zamość.

3.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Hutki Namule.

Dokumentacja projektowa na buidowę oświetlenia ulicznego w miejscowosci Hutki Namule.

Obiekt: Linia kablowa oświetlenia ulicznego:

opracowana przez Firmę Projektowo - Wykonawczą "PROELZAM" Krzysztof BOŻEK ul. Jasna 9; 22-400 Zamość.

4. Przebudowa linii elektroenergetycznej w zakresie montażu lamp i przewodu oświetlenia ulicznego w m. Kaczórki

Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego Kaczórki 2 gm. Krasnobród.

Obiekt: Linia izolowana oświetlenia ulicznego: Kaczórki 2.

opracowana przez Firmę Projektowo - Wykonawczą "PROELZAM" Krzysztof BOŻEK ul. Jasna 9; 22-400 Zamość.


 Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 531660-N-2018 z dnia 2018-03-16r.

  

Numer identyfikacyjny licytacji elektronicznej Urząd Zamówień Publicznych

Licytacja elektroniczna zarejestrowana w dniu 2018-03-16r. na PORTALU LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH UZP

Ogłoszenie o zamówieniu L-135-2018 - Inwestycje energetyczne, budowy oświetlenia ulicznego do realizacji w roku 2018 na terenie Gminy Krasnobród.

 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 500078818-N-2018 z dnia 11-04-2018r.

Pliki do pobrania


Goganet