Inwestycje 2014-2018

1.Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Andersa i ulicy Gietki w Krasnobrodzie.

Na ulicach Andersa i Gietki zostało zainstalowane oświetlenie uliczne. Wykonawcy zostały postawione następujące wymagania dotyczące instalowanego oświetlenia:
Oprawy typu LED - strumień świetlny z oprawy min 4250lm, moc nie większa niż 41W. Prąd zasilania diody nie większy niż 500mA. - Efektywność strumienia oprawy mion 1041m/w - szczelność oprawy min IP66 - czas świecenia min 100 000 godzin - oprawy LED z redukcją mocy redukcja do 50% strumienia świetlnego w godzinach 23:00 – 5:00. - klosz oprawy wykonany z szkła hartowanego (odporność na uderzenia min. IK08). - ochrona przed porażeniem – I lub II klasy ochronności, - korpus i układ optyczny oprawy – odlew ciśnieniowy z aluminium w całości, malowane proszkowo lub anodowane, - temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3700 – 4000 K. - gwarancja producenta na całą oprawę nie krótsza niż 5 lat. - współczynnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 70. - układ zasilający oprawę – zasilacz elektroniczny mikroprocesorowy zabezpieczający przed zwarciem lub rozwarciem diody pozwalający na pracę oprawy przy zwarciu lub awarię jednej diody. - oprawa posiadająca certyfikat CE oraz ENEC lub innej instytucji certyfikującej - zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez oprawę temperatury krytycznej. - oprawy i słupy w jednym kolorze.

Lampy ulica Andersa


Lampy ulica Gietki


2.Remont świetlicy w miejscowości Hutków.

Remont świetlicy w miejscowości Hutków został zrealizowany zgodnie z umową podpisaną przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” w Zamościu i Ochotniczą Straż Pożarną w Hutkowie reprezentowaną przez prezesa Krzysztofa Gęślę oraz skarbnika Mariusza Gęślę w dniu 30.08.2017r. Koszt wykonania robót wyniósł 37172,58zł i został sfinansowany w 90% ze środków LGD a w 10% ze środków Ochotniczej Straży Pożarnej w Hutkowie.
Zakres robót przeprowadzonych przez wykonawcę obejmuje: wykonanie betonowych posadzek na gruncie z ociepleniem wraz z wykończeniem płytkami kamionkowymi GRES, kominów wentylacyjnych i dymowych, ścian wewnętrznych z bloczków z betonu komórkowego oraz tynków wewnętrznych. Wnętrze świetlicy zarówno ściany jak i sufity zostały obudowane płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym oraz pomalowane farbami emulsyjnymi. Obiekt świetlicy z zewnątrz został ocieplony metodą lekką – mokrą. Również remontem objęte zostały schody do obiektu które wykonane zostały z kamieni sztucznych oraz obłożone płytkami kamionkowymi GRES. Przy schodach wykonana została również balustrada tarasowa z pochwytem stalowym.


Świetlica w Hutkowie po remoncie


3. Remont drogi gospodarczej w Hutkowie

W roku 2017 Gmina Krasnobród zleciła wykonanie kolejnego odcinka drogi gospodarczej w Hutkowie. Wbudowano 350 szt. płyt yomb wraz z utwardzeniem poboczy klińcem. Zadanie zostało wykonane do końca listopada przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim za kwotę 30 tys. zł.. Zbudowano 175 mb. drogi utwardzonej.


4. Remonty dróg gruntowych

Gmina Krasnobród zakupiła 200 ton klińca, aby jeszcze przed nadejściem zimy dokonać remontów najbardziej zniszczonych odcinków dróg gruntowych na terenie gminy. Prace systematycznie wykonywał Zakład Gospodarki Komunalnej w Majdanie Wielkim.

Droga w Hutkach
Zakończono prace drogowe związane z poszerzeniem drogi gminnej przebiegającej przez wieś Hutki - Zadwór. Roboty drogowe zostały wykonane przez firmę WODREX z Lublina, która na co dzień obsługuje system odwodnienia kopalni węgla kamiennego w Bogdance. W zakres robót wchodziło poszerzenie drogi wykonanej z płyt betonowych zbrojonych YOMB na odcinku 174m oraz umocnienie zjazdów do pół oraz gospodarstw przyległych do poszerzanego odcinka drogi w Hutkach.
Koszt zadania wyniósł 38 728,22zł. 80% środków na poszerzenie drogi pochodzi z budżetu wojewody lubelskiego,  20% środków z budżetu gminy. W zakres robót wchodziło również ułożenie 43 płyt YOMB zakupionych przez Radę Sołecką w Hutkach.


5. Remont chodnika

We wrześniu 2017 r. wyremontowano 123,5 mb chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej relacji Krasnobród Klocówka – Sumin. Remont chodnika objął odcinek od Kaplicy na Wodzie w kierunku Majdanu Wielkiego. Prace wykonano na podstawie umowy 10/2017/ch z dnia 12 maja 2017 r podpisanej pomiędzy Gminą Krasnobród a Powiatem Zamojskim. W ramach umowy Powiat przekazał 200 m2 kostki brukowej, Gmina zaś zapewniła wykonanie remontu oraz zakup obrzeży, cementu i piasku.
W ramach zadań Gminy było również przygotowanie dokumentacji, zebranie niezbędnych uzgodnień i dokonanie zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym w Zamościu.


6. Modernizacja drogi gminnej w Borkach

W czerwcu 2017 roku w sołectwie Borki dokonano kolejnego etapu modernizacji drogi gminnej polegającej na położeniu 138 szt. płyt typu YOMB, co w efekcie pozwoliło na utwardzenie drogi na odcinku 70 m. Część płyt w ilości 72 szt. została zakupiona pod koniec 2016 roku. Prace zostały wykonane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie. Cała inwestycja w kwocie 11.576,65 zł została sfinansowana z Funduszu sołeckiego sołectwa Borki.


7. Remont ulicy Targowej

W lipcu 2017roku wykonany został remont odcinka ulicy Targowej w Krasnobrodzie. Zakres robót budowlanych, które przeprowadził Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie, obejmował: rozbiórkę starej nawierzchni drogowej z kostki betonowej (trylinka) – 226m2, rozbiórkę i ustawienie istniejących krawężników drogowych – 15 szt., rozbiórkę i ułożenie istniejącego chodnika – 8m2, oczyszczenie
i ustawienie istniejących wpustów burzowych – 2 szt., regulację studni rewizyjnej kolektora burzowego przy ul. Sikorskiego 1 szt., ustawienie nowych krawężników drogowych – 32 m., ułożenie kostki brukowej –
226m2. Koszt wykonania zadania to kwota 29.769,00 zł. brutto. Wykonane prace pozwoliły na dokończenie modernizacji całej ulicy Targowej. Dzięki temu zarówno mieszkańcy miasta jak i turyści mogą przemieszczać się pieszo i samochodami po nowej równej nawierzchni.


8. Budowa drogi Jacnia – Krasnobród

W 2017 przeprowadzony został remont drogi powiatowej relacji Jacnia – Tomaszów Lubelski, na odcinku Jacnia – granica Krasnobrodu o długości 6,7 km.
Zgodnie z planami Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu z początkiem marca ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Termin składania ofert to 28 marca 2017r. Przekazanie placu pod budowę nastąpiło 26 kwietnia, a remont został zakończony przed końcem roku.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, tzw. „schetynówki”. Jego wartość kosztorysowa opiewa na kwotę prawie 5,5 mln. zł., z czego 25%, tj. ponad 1,3 mln. pokrył Powiat Zamojski (wnioskodawca) oraz 25% gminy partycypujące: Krasnobród – 1,3 mln. zł. i gmina Adamów ponad 100 tys. zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła 50%, tj. 2,7 mln. zł.
W ramach remontu drogi przeprowadzony został również remont mostu na rzece Wieprz w Krasnobrodzie, który został częściowo sfinansowany z rezerwy krajowej, o którą zabiegał Powiat Zamojski.
Był to ostatni moment na gruntowny remont tej drogi, gdyż brak skutecznych remontów przez ostatnie czterdzieści lat doprowadził do degradacji jej nawierzchni. Dodatkowo ostatnia zima doprowadziła do oddzielenia się asfaltu od podłoża powodując olbrzymie wyrwy i przełomy, które były dużym utrudnieniem i zagrożeniem dla wszystkich użytkowników tej drogi.

 

 

 

 

 

Galeria zdjęć


Goganet