Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ODWOZY ZE SZKÓŁ

Nazwa zamówienia:

Dowóz i odwóz uczniów do Gimnazjum w Krasnobrodzie na zajęcia szkolne w ramach projektu: Podwyższenie kompetencji kluczem do lepszego startu w przyszłość. 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 501315-N-2018 z dnia 05-01-2018 r. 

2) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  nr 500003390-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

3) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr 500004425-N-2018 z dnia 05-01-2018 r.

4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetarhu nieograniczonym nr nr 500004569-N-2018 z dnia 08-01-2018 r.

3) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z zalącznikami.

4) Pierwsza Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 08.01.2018r.

5) Druga Modyfikacja Specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 09.01.2018r. 

Pliki do pobrania


Goganet