OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa oświetlenia ulicznego w m.Krasnobród w ul. H.Gietki, W.Andersa, ul.Łąkowa. Zamówienie publiczne w trybie LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

I 271.11.2017

Nazwa zamówienia:

Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Gietki, ul. Andersa i ul. Słonecznej  w Krasnobrodzie. 

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca wskazuje w ofercie cenę brutto za wykonanie zadań:

1) Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy  Andersa  w Krasnobrodzie.

W ulicy Andersa Zamówieniem nie jest objęty montaż słupów nr 1,3,5,8,10,12. Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu fundamentów oraz okablowania bez montażu słupów oświetleniowych o wyżej wymienionych numerach. 

Podstawą wyceny oferty jest Projekt Budowlany Branży Elektrycznej pod nazwą:

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Krasnobród ul. W. Andersa w ramach przebudowy drogi opracowany przez: Michała Markowicza ul. Chłodna 44; 23-400 Biłgoraj - Usługi Projektowe i Wykonawcze Elektryka i Energetyka.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w/w projekcie budowlanym branży elektrycznej.

 


 

2) Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy  Gietki  w Krasnobrodzie.

W ulicy Gietki Zamówieniem nie jest objęty montaż słupów nr 1,3,5,7,9,11,15, 17,18, 19. Wykonawca w ramach zamówienia dokona montażu fundamentów oraz okablowania bez montażu słupów oświetleniowych o wyżej wymienionych numerach. 

Podstawą wyceny oferty jest Projekt Budowlany Branży Elektrycznej pod nazwą:

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Krasnobród ul. H. Gietki w ramach przebudowy drogi opracowany przez: Michała Markowicza ul. Chłodna 44; 23-400 Biłgoraj - Usługi Projektowe i Wykonawcze Elektryka i Energetyka.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w/w projekcie budowlanym branży elektrycznej.

 


 

3) Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Słonecznej w Krasnobrodzie.

W ulicy Słonecznej w  zamówieniem jest objęty montaż wyłącznie dwoch slupów oświetleniowych. W cenie należy zawrzeć montaż wyłącznie  2 słupów oświetleniowych.  

 Wykonawca w ramach wyceny oferty wycenia oprawy oświetleniowe typ SPC 100.

 


Załączone przez Zamawiającego na stronie internetowej  WWW.krasnobrod.pl  przedmiary robót  na budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Gietki, Andersa i Słonecznej  w Krasnobrodzie pełnią jedynie funkcję pomocniczą przy wycenie oferty  i nie są podstawą do obliczenia  przez Wykonawcę  ceny oferty.


 

 Wymagane parametry opraw oświetleniowych przy realizacji zamówienia (dotyczy ulic: H.Gietki i W.Andersa):

Oprawy typu LED - strumień świetlny z oprawy min 4250lm, moc nie większa niż 41W. Prąd zasilania diody nie większy niż 500mA. - Efektywność strumienia oprawy mion 1041m/w - szczelność oprawy min IP66 - czas świecenia min 100 000 godzin - oprawy LED z redukcją mocy redukcja do 50% strumienia świetlnego w godzinach 23:00 – 5:00. - klosz oprawy wykonany z szkła hartowanego (odporność na uderzenia min. IK08). - ochrona przed porażeniem – I lub II klasy ochronności, - korpus i układ optyczny oprawy – odlew ciśnieniowy z aluminium w całości, malowane proszkowo lub anodowane, - temperatura barwy emitowanego światła w zakresie 3700 – 4000 K. - gwarancja producenta na całą oprawę nie krótsza niż 5 lat. - współczynnik oddawania barw (CRI) nie mniejszy niż 70. - układ zasilający oprawę – zasilacz elektroniczny mikroprocesorowy zabezpieczający przed zwarciem lub rozwarciem diody pozwalający na pracę oprawy przy zwarciu lub awarię jednej diody. - oprawa posiadająca certyfikat CE oraz ENEC lub innej instytucji certyfikującej - zabezpieczenie termiczne, z czujnikiem temperatury w przypadku przekroczenia przez oprawę temperatury krytycznej. - oprawy i słupy w jednym kolorze.


Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr  576238-N-2017 - 2017 z dnia 30.08.2017r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 500020388-N-2017 z dnia 30-08-2017 r.

Numer identyfikacyjny licytacji elektronicznej L -315 -Budowa oswietlenia ulicznego w Krasnobrodzie -  licytacja elektroniczna zarejestrowana w dniu 30.08.2017r.

 

Pliki do pobrania


Goganet