OGŁOSZENIE - SZKOLENIE STAŻOWE - Projekt "Młodzi - na podbój rynku pracy!"

Szkolenie dla osób niepełnosprawnych!

Zapraszamy na bezpłatny kurs komputerowy z płatnym stażem dla osób bezrobotnych w wieku od 15 do 29 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu zamojskiego.

Uczestnikom gwarantujemy:

- indywidualne wsparcie doradcy zawodowego 6 godzin

- stypendium szkoleniowe (ok. 600zł),

- stypendium stażowe (4000zł na rekę w okresie odbywania 4-miesięcznego stażu)

- zwrot kosztów dojazdu (14zł/dzień).

- pomoc w uzyskaniu zatrudnienia w miejscu odbywania stażu

Ukończenie szkolenia wiąże się z otrzymaniem certyfikatu i odbyciem 4-miesięcznego, płatnego stażu.

Zajęcia będą odbywały się w Zamościu na ul. Przemysłowej 4.

Zapisy i informacje pod nr tel.:

 575-583-388 lub 577-717-766


Goganet