Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego - PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego - PRZETARG OGRANICZONY

znak sprawy I 271.9.2017

 

 

Gmina Krasnobród: Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do placówek oświatowych podległych Gminie Krasnobród - Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim, Szkoła Podstawowa w Krasnobrodzie, Gimnazjum w Krasnobrodzie w ramach projektu „Podwyższenie kompetencji – kluczem do lepszego startu w przyszłość.” 

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 572101-N-2017 z dnia 2017-08-16. 

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia wraz z załącznikami.

3) Modyfikacja  Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia z dnia 2017-09-11.

4) Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 2017-09-12.

5) Zmodyfikowany załącznik cenowy - załącznik nr 10 do SIWZ.

6) Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia Część pierwsza.

7) Zmodyfikowany Opis Przedmiotu Zamówienia Część  druga.

8) Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  nr 500027115-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.

 

Pliki do pobrania


Goganet