Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony

"Podwyższanie kompetencji – kluczem do lepszego startu w przyszłość”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt nr RPLU.12.02.00-06-0165/16.


1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 551875-N-2017 z dnia 2017-07-14 r. 


2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.07.2017r.

 

3. Załączniki do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

WYDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu. Wydłużenie terminu składania ofert.

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 551875-N-2017 z dnia 2017-07-14.

(Ogłoszenie nr 500004866-N-2017 z dnia 24-07-2017r.)

5. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia z dnia 24.07.2017r.

 

Pliki do pobrania


Goganet