Drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę w sezonie turystycznym 2017

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę w sezonie turystycznym 2017 tj. na okres do 3 miesięcy terenów stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych nad zalewem z przeznaczeniem na:
1.Przystanie dla jednostek pływających (rowerów wodnych, kajaków oraz łodzi wiosłowych) zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie (Załącznik graficzny nr 2)

•Stanowisko przystani nr IV o długości pomostu 30 mb - czynsz wywoławczy za wynajęcie 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Na stanowisku przystani dopuszczalna jest maksymalna ilość 10 jednostek pływających.
2.Prowadzenie działalności w zakresie:

Sprzedaży artykułów plażowych, pamiątek i biżuterii (Załącznik graficzny nr 1 )
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 8” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 9” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 5 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Atrakcje dla dzieci (Załącznik graficzny nr 1 )
•Cześć działki nr 1281/1 teren przy ul. Partyzantów – „parcela – 14” o pow. 100 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Przetarg odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
o godzinie 9.00.
Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na poszczególne nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym do 20 czerwca 2017 r.
Osobie, która przetarg wygrała, a nie stawi się do podpisania umowy najmu w dniu 22.06.2017 roku do godziny 14.00, wpłacone wadium nie zostanie zwrócone.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9, tel.0 - 84 660 76 91
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.
Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Pliki do pobrania


Goganet