Ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę w sezonie turystycznym 2017 tj. na okres do 3 miesięcy terenów stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych nad zalewem

OGŁOSZENIE
Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę w sezonie turystycznym 2017 tj. na okres do 3 miesięcy terenów stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych nad zalewem z przeznaczeniem na:


1.Wypożyczalnię gokartów rowerowych na pedały (Załącznik graficzny nr 1)

•Stanowisko I (G I) – teren położony przy ul. Sikorskiego o pow. 60 m2 – czynsz wywoławczy dzierżawy w wysokości 6 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Stanowisko II (G II)– teren położony przy ul. Sikorskiego o pow. 60 m2 – czynsz wywoławczy dzierżawy w wysokości 6 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Stanowisko III (G III)– teren położony przy ul. Partyzantów o pow. 60 m2 – czynsz wywoławczy dzierżawy w wysokości 6 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Na wyżej wymienionych stanowiskach dopuszcza się usytuowanie maksymalnie 20 szt. gokartów rowerowych.
2.Organizację parkingów

•Cześć działki oznaczonej nr 1220/3 o pow. 0,30 ha i cześć działki nr 1267/7 o pow. 0,50 ha – czynsz wywoławczy dzierżawy 20 000,00 zł netto (Załącznik graficzny nr 3a)
•Działka oznaczona nr 1283/6 o pow. 0,4551 ha wraz z szaletem publicznym zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 1267/7 czynsz wywoławczy dzierżawy – 25 000,00 zł netto (Załącznik graficzny nr 3b)

3.Przystanie dla jednostek pływających (rowerów wodnych, kajaków oraz łodzi wiosłowych) zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie (Załącznik graficzny nr 2)

•Stanowisko przystani nr I o długości pomostu 30 mb – czynsz wywoławczy za wynajęcie 3 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Stanowisko przystani nr II o długości pomostu 30 mb – czynsz wywoławczy za wynajęcie 3 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Stanowisko przystani nr III o długości pomostu 30 mb – czynsz wywoławczy za wynajęcie 3 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Stanowisko przystani nr IV o długości pomostu 30 mb - czynsz wywoławczy za wynajęcie 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Na każdym stanowisku przystani dopuszczalna jest maksymalna ilość 10 jednostek pływających.
4.Prowadzenie działalności w zakresie:

Sprzedaży artykułów plażowych, pamiątek i biżuterii (Załącznik graficzny nr 1 )
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 1” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 2” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 3” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 4” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 1 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny (drzewo)
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 5” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 6” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 7” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 8” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 9” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1282/8 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 10” o pow. 200 m2 czynsz wywoławczy 4 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1281/1 teren przy ul. Partyzantów – „parcela – 13” o pow. 20 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Atrakcje dla dzieci (Załącznik graficzny nr 1 )
•Cześć działki nr 1267/7 teren przy ul. Sikorskiego – „parcela – 11” o pow. 100 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•Cześć działki nr 1281/1 teren przy ul. Partyzantów – „parcela – 14” o pow. 100 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Działalność handlowo usługową z zakresu małej gastronomii
•Cześć działki nr 1219/17 teren przy wyspie – „parcela – 12” o pow. 150 m2 czynsz wywoławczy 4 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie
w godzinach:
•godz. 9.00 - Wypożyczalnie gokartów rowerowych na pedały (pkt 1 ogłoszenia)
•godz. 10.00 - Organizacja parkingów i przystani dla jednostek pływających (pkt 2 i 3 ogłoszenia)
•godz. 11.00 - Działalność handlowo usługowa (pkt 4 ogłoszenia)

Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na poszczególne nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym do 30 maja 2017 r.
Osobie, która przetarg wygrała, a nie stawi się do zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9, tel.0 - 84 660 76 91
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

/-/ Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Pliki do pobrania


Goganet