OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KOPARKO-ŁADOWARKI JCB

Krasnobród, dnia 30.03.2017r.

O G Ł O S Z E N I E
O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ KOPARKO ŁADOWARKI marki JCB


Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki 398; 22-440 Krasnobród Tel 084 6607615  ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż Koparko – ładowarki marki „JCB”.
 
OPIS KOPARKO ŁADOWARKI JCB:


 1. Marka koparko ładowarki – JCB model 3D 111
   2. Nr seryjny – 131891/3
  3. Rok produkcji: 1966r.
  4. Numer podwozia: C 42937
  5. Pojemność silnika: 4000cm3
  6. Numer silnika: D 75649
  7. Moc: 54,5 kW
  8. Licznik czasu pracy: 5115 mth
  9. Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie  jest pierwszym użytkownikiem maszyny budowlanej po sprowadzeniu do kraju – import indywidualny.
  Opis stanu technicznego wyjęty z opinii rzeczoznawcy.
  Maszyna jest kompletna w ciągłej eksploatacji. Jest prawidłowo oznakowana. Tabliczka znamionowa czytelna, umieszczona na bocznej części ramy obok silnika. Maszyna jest objęta stałym wewnętrznym dozorem serwisowym. Posiada liczne wycieki oleju oraz rozległe „zapocenia” w miejscach uszczelnień silnika co świadczy o dużym jego zużyciu.
  Układ hydrauliki siłowej z widocznymi wyciekami oleju z miejsc uszczelnień elementów wykonawczych (uszczelnienia siłowników), oraz  widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi przewodów hydraulicznych. Stwierdzono rozległe wycieki oleju z miejsc uszczelnień rozdzielacza głównego. Widoczne ślady wcześniejszych napraw ślusarsko – spawalniczych ramienia koparki w miejscu łączenia ramion. Posiada nadmierne luzy montażowe w miejscach łączenia ramion kopiących oraz ramienia załadowczego (sworzeń – gniazdo). Powłoka lakierowa z licznymi uszkodzeniami (rozległe zarysowania, ubytki) na całej powierzchni koparko – ładowarki. Stwierdzono liczne ogniska korozji powierzchniowej w miejscach ubytków powłoki ochronnej oraz ogniska korozji perforacyjnej w dolnej części kabiny. Uszkodzony fotel kierowcy – operatora, uszkodzenia mechaniczne – rozerwania poszycia fotela. Brak kompletacji deski rozdzielczej. Pojazd wyposażony w ogumienie typowo budowlane zużyte w 60% z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi (rozerwania, pęknięcia bieżnika). Koparko – ładowarka wyposażona w łyżkę kopiącą o szerokości 35cm oraz łyżkę załadowczą o szerokości 240cm. Stan techniczny koparko-ładowarki – dostateczny. Stopień zużycia maszyny – znaczny.
  MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYCH MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY POJAZD
  Maszyna budowlana stanowiąca przedmiot przetargu znajduje się w miejscowości Majdan Wielki w gminie Krasnobród w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej, Majdan Wielki 398; 22-440 Krasnobród.
  MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Oferty pisemne dotyczące zakupu pojazdu należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie do dnia 18 kwietnia 2017r. do godziny 15:00.

  ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

  Osoba wybrana jako nabywca pojazdu, zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2017r.
  Osoba wybrana jako nabywca pojazdu zobowiązana będzie do wpłacenia całości ceny nabycia pojazdu, przelewem na rachunek bankowy, przed zawarciem umowy sprzedaży (liczy się dzień uznania rachunku bankowego organizatora przetargu kwotą ceny nabycia).

  OPŁATY I KOSZTY
  Zakupioną maszynę budowlaną  nabywca odbiera na własny koszt i swoim transportem.
  Sprzedaż pojazdu, będącego przedmiotem przetargu, korzysta  z podatku od towarów i usług (podatku VAT). Stawka podatku VAT wynosi 23%.


                                                      mgr Jacek GMYZ
                                                     Dyrektor Zakładu Gospodarki
                                                   Komunalnej w Krasnobrodzie

Goganet