Usługi projektowe - przetarg nieograniczony - Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej.

Nazwa zamówienia:

Krasnobród: Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej dla potrzeb realizacji projektu – Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1.

Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej.

Projekt budowlano-wykonawczy ścieżek i alei spacerowych wraz z projektem zjazdu publicznego z ulicy Partyzantów na teren rekreacyjny przy zbiorniku wodnym Zalew.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2

Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej.

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej Budowy kładek na terenie rekreacyjnym przy zbiorniku wodnym zalew w Krasnobrodzie.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3

Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej budowy linii kablowej oświetlenia parkowego oraz oświetlenia ledowego alei spacerowych na terenie rekreacyjnym i turystycznym wokół zalewu w Krasnobrodzie.

Część zamówienia nr 4

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 4 Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej. Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej budowy obiektów i elementów małej architektury. Prace projektowe dotyczą niżej wymienionych obiektów i elementów małej architektury:

  • Budowa wiaty ochronnej
  • Stół i Ławy pod wiatą
  • Tablica informacyjna

 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.

Numer ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie zamówień publicznych:

Ogłoszenie nr 50293 - 2017 z dnia 2017-03-23 r.

Załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP.
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część zamówienia nr 1.
  4. Załaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część zamówienia nr 2.
  5. Załaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część zamówienia nr 3.
  6. Załaczniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - część zamówienia nr 4.

 

 

Pliki do pobrania


Goganet