Opis przedmiotu zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL.Kalinowa, Jaśminowa, Fiołkowa w Krasnobrodzie - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

Tryb postępowania - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

I 271.2.2017

Nazwa zamówienia: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. KALINOWA, JAŚMINOWA FIOŁKOWA W KRASNOBRODZIE.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Na zakres zamówienia składa się wykonanie dwóch zadań:

Zadanie 1. BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. KALINOWA, JASMINOWA, FIOŁKOWA.

Zadanie 2. Dostawa i montaż dwóch słupów w ulicy Leśnej.

W ramach  ceny ryczałtowej wykonawca wskazuje w ofercie cenę brutto za wykonnaie dwóch zadań. 

 

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym branży elektrycznej: BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. KALINOWA, JASMINOWA, FIOŁKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI  opracowanym przez USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE ELEKTRYKA i ENERGETYKA Michał MARKOWICZ ul. Chłodna 44, 23-400 Biłgoraj.     

Załączone przez Zamawiającego na stronie internetowej  WWW.krasnobrod.pl  przedmiary robót  pełnią jedynie funkcję pomocniczą przy wycenie oferty  i nie są podstawą do obliczenia  przez Wykonawcę  ceny oferty. Podstawą wyceny ceny oferty jest wyżej wymieniony projekt budowlany. Cenę oferty Wykonawca wycenia w oparciu o projekt budowlany.  

Dostawa i montaż dwóch słupów w ulicy Leśnej  realizowane są w ramach kontynuacji inwestycji pod nazwą:

"Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego wraz z osprzetem przy ul. Leśnej w Krasnobrodzie" zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym "Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Krasnobród przy ul. Leśnej". W/w projekt zostałopracowany przez Biuro Projektów: Firma Projektowo-Wykonawcza "ELEKTRIMO" - Sylwester Krasoń rzeczyca 72, 22-678 Ulhówek.  

 

 Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 39533 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Numer identyfikacyjny Licytacji elektronicznej:

L-66-2017 - Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Podzamek

- licytacja zarejestrowana w dniu 08.03.2017r.

Zgoda projektanta na dokonanie zmian opraw oświetleniowych z dnia 08.03.2017r.

(wskazanie parametrów technicznych opraw oświetleniowych stanowiacych przedmiot zamówienia - załącznik WORD)

 

Pliki do pobrania


Goganet