Opis przedmiotu zamówienia i ogłoszenie o zamówieniu: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL.ŁĄKOWEJ W KRASNOBRODZIE ETAP 2 - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

 

Tryb postępowania - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

I 271.1.2017

Nazwa zamówienia BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W UL. ŁĄKOWEJ W KRASNOBRODZIE ETAP 2.

Opis przedmiotu zamówienia

W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca wskazuje w ofercie cenę brutto za wykonnaie zadania:

1.Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego od słupa nr 6 do słupa nr 17 w ulicy Łąkowej -etap II.

Cena oferty brutto ma zawierac koszt budowy linii kabowej od słupa 6 dp słupa 17 oraz  montaż wyłącznie  6 słupów oświetleniowych.   

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym branży elektrycznej:

BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. KRASNOBRÓD UL. ŁĄKOWA W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI  opracowanym przez Biuro Projektów: USŁUGI PROJEKTOWE I WYKONAWCZE ELEKTRYKA i ENERGETYKA Michał MARKOWICZ ul. Chłodna 44, 23-400 Biłgoraj.     

Załączone przez Zamawiającego na stronie internetowej  WWW.krasnobrod.pl  przedmiary robót  na budowę oświetlenia od słupa nr 6 do słupa nr 17 w ulicy Łąkowej w Krasnobrodzie pełnią jedynie funkcję pomocniczą przy wycenie oferty  i nie są podstawą do obliczenia  przez Wykonawcę  ceny oferty.

Podstawą wyceny ceny oferty jest wyżej wymieniony projekt budowlany w zakresie, który dotyczy budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego od słupa nr 6 do słupa nr 17.

Cenę oferty Wykonawca wycenia w oparciu o projekt budowlany w zakresie który dotyczy budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego od słupa nr 6 do słupa nr 17. W cenie należy zawrzeć montaż wyłącznie  6 słupów oświetleniowych.   

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr  39073 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 39447 - 2017 z dnia 2017-03-08 r.  

Numer identyfikacyjny licytacji elektronicznej L -63-2017 - licytacja elektroniczna zarejestrowana w dniu 08.03.2017r.

Zgoda projektanta na dokonanie zmian opraw oświetleniowych z dnia 08.03.2017r.

(wskazanie parametrów technicznych opraw oświetleniowych stanowiących przedmiot zamówienia - załącznik WORD)

Pliki do pobrania


Goganet