KLUB 50 Plus

Klub 50 Plus zrzesza około 20-osobową grupę mieszkańców Krasnobrodu. Klub ma na celu organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla osób dorosłych, w tym w wieku emerytalnym. Oprócz comiesięcznych spotkań w KDK, wieczorków tanecznych, członkowie klubu prowadzą również inne formy zajęć poza domem kultury, np. nordic walking.

Adres:
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobród

Przewodnicząca Zarządu: Popczak Grażyna
Wiceprzewodniczący Zarządu: Pliżga Zbigniew
Sekretarz: Kurek Bogusław Stanisław
Skarbnik: Łach Jadwiga Teresa
Członek Zarządu: Kleniewska Zofia Halina


Goganet