PRZETAG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO ŻUK

PRZETAG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO ŻUK

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Krasnobród, dnia 09.12.2016r.


O G Ł O S Z E N I E
O PIERWSZYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO ŻUK

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż SPECJALNEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO ŻUK.

 

1. OPIS OFEROWANEGO SAMOCHODU POŻARNICZEGO ŻUK:


Marka pojazdu - FS - LUBLIN ŻUK A151B

Nr fabryczny identyfikacyjny VIN - 370515
nr silnika 924188
Producent - FSC LUBLIN
Pojemność silnika - 2120cm3
Rok produkcji - 1982
Data pierwszej rejestracji - 1982.07.27
Dopuszczalna masa całkowita - 2500kg

Stan licznika - 38 000km


MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYCH MOŻNA OBEJRZEĆ SPRZEDAWANY POJAZD


Pojazd stanowiący przedmiot przetargu znajduje się w miejscowości Zielone w gminie Krasnobród w Strażnicy OSP Zielone w godzinach 07:30 - 15:30 do dnia 16.12.2016r.

MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Oferty pisemne dotyczące zakupu pojazdu należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie do dnia 16 grudnia 2016r. do godziny 15:30.


ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

Osoba wybrana jako nabywca pojazdu, zostanie zawiadomiona o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej do dnia 21 grudnia 2016r.
Osoba wybrana jako nabywca pojazdu zobowiązana będzie do wpłacenia całości ceny nabycia pojazdu, przelewem na rachunek bankowy, przed zawarciem umowy sprzedaży (liczy się dzień uznania rachunku bankowego organizatora przetargu kwotą ceny nabycia).

OPŁATY I KOSZTY


Zakupiony pojazd nabywca odbiera na własny koszt i swoim transportem.
Sprzedaż pojazdu, będącego przedmiotem przetargu, korzysta z podatku od towarów i usług (podatku VAT). Stawka podatku VAT wynosi 23%.

INNE INFORMACJE
Pojazd jest zarejestrowany i sprawny technicznie, posiada ważne ubezpieczenie OC.

 
               Kazimierz MISZTAL
               Burmistrz Krasnobrodu

Pliki do pobrania


Goganet