Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krasnobród - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

 

TRYB POSTĘPOWANIA - LICYTACJA ELEKTRONICZNA

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - nr ogłoszenia BZP 351 826 - 2016 z dnia 2016 - 11-25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP  nr 353153 - 2016 z dnia 2016-11-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP nr  358374 - 2016 z dnia 2016-12-05

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu BZP nr 363928 - 2016 z dnia 2016-12-09

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych

na terenie Gminy Krasnobród.  

Numer identyfikacyjny licytacji elektronicznej -  L-304-2016 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

Pliki do pobrania


Goganet