Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnobrodzie

 

                                              Krasnobród 2016-08-01
Nr sprawy I 271.6.2016

  
OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


W oparciu o art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240  z późniejszymi   zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Krasnobrodzie.

1) Nazwa (firma) i adres Zamawiającego;

 Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród; woj. lubelskie
 NIP 922-13-52-156  REGON 000535310
tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

2) Osoba upoważniona do kontaktów;

Sylwester LIZUT - Podinspektor ds. Inwestycji
e-mail: um@krasnobrod.pl  telefon: 084/6607691/2; fax 084/6607691/2
Informacje i wyjaśnienia uzyskać można od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:30 do 15:30 pod numerem telefonu 084 6607691; 084 6607692.

3) Adres strony internetowej, na której dostępny jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;

www.krasnobrod.pl

4) Termin realizacji zamówienia;

zakończenie:  05.09.2016r.


5) Rodzaj zamówienia;
 
roboty budowlane

6) Tryb postępowania;

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 30000 euro netto ustanowiony przez Zamawiającego.


7) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;

      DEMONTAŻ STOLARKI

1) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 -2,160 szt.
2) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2
a) okna 1,85 * 1,80*6 - 19.980m2
b) okna 2,70* 1,80*4 - 19.440m2
c) drzwi 1,05 * 2,10

      MONTAŻ STOLARKI OKNA DWUSZYBOWE

3) Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1,0m2 Okna 0,60*1,80*2 - 2,160m2
4) Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2,5m2.
a)okna 1,85 * 1,80*6 - 19.980m2
b) okna 2,70*1,80*4 - 19.440m2
5) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - 7,290m2
6) Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych zewnętrznych (ciepłych) - 2,205m2

8) Kryteria oceny ofert;

Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:
       
Kryterium cena = waga 100%
              
9) Miejsce i termin składania ofert;

Oferty w formie papierowej lub w formie elektronicznej   należy przesłać do dnia 09.08.2016r. do godziny 07:40 na adres Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie; 22-440 Krasnobród; ul. 3-go Maja 36; 22-440 Krasnobród lub na adres um@krasnobrod.pl.

 

                                 Burmistrz Krasnobrodu

                                            Kazimierz MISZTAL

Pliki do pobrania


Goganet