Ogłoszenie - przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Grabnik i Krasnobród

BURMISTRZ KRASNOBRODU ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowościach Krasnobród i Grabnik stanowiących własność gminy Krasnobród.
1.    Działka oznaczona nr 519/4 o pow. ogólnej 0,1113 ha położona w miejscowości Krasnobród – cena wywoławcza – 45 559,20 zł brutto – przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, zagrodową i usługową.
2.    Działka oznaczona nr 145 o pow. ogólnej 0,72 ha położona w miejscowości Grabnik – cena wywoławcza – 22 687,20 zł brutto – w części tj. 0,13 ha przeznaczona pod zabudowę zagrodową, jednorodzinną i usługową w pozostałej części tereny leśne.
3.    Działka oznaczona nr 146 o pow. ogólnej 0,46 ha położona w miejscowości Grabnik cena wywoławcza 3 920,00 zł brutto – przeznaczona pod uprawy rolno – leśne.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 28 lipca 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie przy ul. 3 Maja 36.
Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wpłacić w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego do 26 lipca 2016 r.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód w ich rozporządzaniu.
    Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, natomiast wadia pozostałym uczestnikom przetargu podlegają zwrotowi.
    Osobie, która przetarg wygra i nie stawi się bez usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium nie ulega zwrotowi.
    Bliższe informację można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9 lub telefonicznie 084 660 76 91
    Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Krasnobród, dnia 29 czerwca 2016 r.  

Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

Pliki do pobrania


Goganet