PRZETARG OGRANICZONY - Budowa zatoki postojowej i przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3261L. Remont ulicy Nadrzecznej w Krasnobrodzie, Remont drogi w Majdanie Małym

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia w BZP: 102381 - 2016; data zamieszczenia: 24.06.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  w BZP: 104315-2016; data zamieszczenia: 27.06.2016 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP : 110637-2016; data zamieszczenia: 29.06.2016

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 1 

1) BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD.

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 2 

2) REMONT ULICY NADRZECZNEJ W KRASNOBRODZIE - DROGA GMINNA NR 110876L

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA NR 3

3) REMONT DROGI GMINNEJ NR 110 862L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY.

Załączniki:

1. OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 44) - załącznik nr 1.

2. WYKAZ  robót budowlanych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia - załącznik nr 2.

3. OŚWIADZCENIE  o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- załacznik nr 3 .

4. INFORMACJA o przynalezności / braku przynależności do grupy kapitałowej - załacznik nr 4.

5. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w części zamówienia nr 1- załacznik nr 5.

6. Wniosek o dopuszczneie do udziału w postępowaniu w części zamówienia nr 2 - załacznik nr 6.

7. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w części zamówienia nr 3 - załacznik nr 7. 

 

Pliki do pobrania


Goganet