Ogłoszenie o przetargu - atrakcje wodne

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieorganiczny na dzierżawę w sezonie turystycznym 2016 tj. na okres do 3 miesięcy terenów stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych nad zalewem w Krasnobrodzie z przeznaczeniem na:
1.    Prowadzenie działalności – atrakcje wodne  typu baseny z łódeczkami, kule wodne itp. (Załącznik nr 1 )

•    Cześć działki 1219/15 przy ul. Partyzantów  - „parcela – 15” o pow. 50 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie.  Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na wskazaną  nieruchomość należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym do 29 czerwca 2016 r.
Osobie, która przetarg wygrała, a nie stawi się do zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9, tel.             0 - 84 660 76 91
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

                                    Kazimierz Misztal
                                    Burmistrz Krasnobrodu

Pliki do pobrania


Goganet