Dodatkowy drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę


Burmistrz Krasnobrodu ogłasza dodatkowy drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę         w sezonie turystycznym 2016 tj. na okres do 3 miesięcy terenów stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych nad zalewem z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej           
z zakresu sprzedaży pamiątek i artykułów plażowych:
•    Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 3”  o pow. 8 m2 czynsz wywoławczy 800,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•    Cześć działki 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 6” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 1 200,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•    Cześć działki 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 7” o pow. 15 m2 czynsz wywoławczy 1 500,00 zł netto za cały sezon turystyczny  
•    Cześć działki 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 9” o pow. 15 m2 czynsz wywoławczy 1 500,00 zł netto za cały sezon turystyczny
•    Cześć działki nr 1281/1 teren przy ul. Sikorskiego – „parcela – 13” o pow. 20 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego                   w Krasnobrodzie.  Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na poszczególne nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym do 22 czerwca 2016 r.
Osobie, która przetarg wygrała, a nie stawi się do zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9, tel.             0 - 84 660 76 91
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

                                    Kazimierz Misztal
                                    Burmistrz Krasnobrodu

Pliki do pobrania


Goganet