Ogłoszenie o dzierżawie terenów nad zalewem

Burmistrz Krasnobrodu ogłasza ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę w sezonie turystycznym 2016 tj. na okres do 3 miesięcy terenów stanowiących własność Gminy Krasnobród położonych nad zalewem z przeznaczeniem na:
1. Wypożyczalnię gokartów rowerowych na pedały (Załącznik graficzny nr 1)

• Stanowisko I – teren położony przy ul. Sikorskiego o pow. 40 m2 – czynsz wywoławczy dzierżawy w wysokości 5 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Stanowisko II – teren położony przy ul. Sikorskiego o pow. 40 m2 – czynsz wywoławczy dzierżawy w wysokości 5 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Stanowisko III – teren położony przy ul. Partyzantów o pow. 40 m2 – czynsz wywoławczy dzierżawy w wysokości 5 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Na wyżej wymienionych stanowiskach dopuszcza się usytuowanie maksymalnie 20 szt. gokartów rowerowych.
2. Organizację parkingów

• Działka oznaczona nr 1283/6 o pow. 0,4551 ha wraz z szaletem publicznym zlokalizowanym na działce oznaczonej nr 1267/7 czynsz wywoławczy dzierżawy – 23 000,00 zł netto (Załącznik graficzny nr 2)
• Cześć działki oznaczonej nr 1220/3 o pow. 0,30 ha i cześć działki nr 1267/7 o pow.  ogólnej 0,50 ha – czynsz wywoławczy dzierżawy 15 000,00 zł netto. Okres dzierżawy 20.06.2016 r.  – 18.09.2016 r. (Załącznik graficzny nr 3)

3. Przystanie dla jednostek pływających (rowerów wodnych, kajaków oraz łodzi wiosłowych)     zlokalizowanych przy zbiorniku wodnym w Krasnobrodzie (Załącznik graficzny nr 4)

• Stanowisko przystani I o długości pomostu 30 mb – czynsz wywoławczy za wynajęcie 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Stanowisko przystani nr II o długości pomostu 30 mb – czynsz wywoławczy za wynajęcie  2000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Stanowisko przystani nr III o długości pomostu 30 mb – czynsz wywoławczy za wynajęcie 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Stanowisko przystani nr IV o długości pomostu 30 mb  - czynsz wywoławczy za wynajęcie 1 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
Na każdym stanowisku przystani dopuszczalna jest maksymalna ilość 10 jednostek pływających.


4. Działalność handlowo usługową z zakresu małej gastronomii, jak również sprzedaży artykułów plażowych i pamiątek (Załącznik graficzny nr 1 )

• Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 1” o pow. 8 m2 czynsz wywoławczy 800,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki nr 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 3”  o pow. 8 m2 czynsz wywoławczy 800,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 6” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 1 200,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 7” o pow. 15 m2 czynsz wywoławczy 1 500,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 8” o pow. 15 m2 czynsz wywoławczy 1 500,00 zł  netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 9” o pow. 15 m2 czynsz wywoławczy 1 500,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki 1282/8 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 10” o pow. 280 m2 czynsz wywoławczy 3 400,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki 1282/1 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 11” o pow. 8 m2 czynsz wywoławczy 800,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki 1267/7 przy ul. Sikorskiego – „parcela – 12” o pow. 12 m2 czynsz wywoławczy 1 200,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki nr 1281/1 teren przy ul. Sikorskiego – „parcela – 13” o pow. 20 m2 czynsz wywoławczy 2 000,00 zł netto za cały sezon turystyczny
• Cześć działki nr 1219/17 teren przy wyspie – „parcela – 14” o pow. 120 m2 czynsz wywoławczy 2400,00 zł netto za cały sezon turystyczny.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Krasnobrodzie.  Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej na poszczególne nieruchomości należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego nr 38 9639 0009 2002 0057 6879 0003 w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Oddział w Krasnobrodzie. Za prawidłowe wniesione uznaje się wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym do 30 maja 2016 r.
Osobie, która przetarg wygrała, a nie stawi się do zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Krasnobrodzie, pokój nr 9, tel. 0 - 84 660 76 91
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu.

Burmistrz Krasnobrodu
/-/ Kazimierz Misztal

Pliki do pobrania


Goganet