Jubileusz 25-lecia Gazety Krasnobrodzkiej

Jubileusz 25-lecia Gazety Krasnobrodzkiej

   W dniu 30 grudnia 2015 roku w Krasnobrodzkim Domu Kultury odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 25-lecia „Gazety Krasnobrodzkiej". 

   Jubileusz był okazją do spotkania tych, którzy przed ćwierć wiekiem stworzyli pismo, jak i tych, którzy w przeciągu 25 lat jego historii tworzyli zespoły redakcyjne, współpracowali z nimi, pisali teksty i przygotowywali inne materiały, dokonywali korekty, składali kolejne numery, początkowo do powielania, a potem już do druku, zajmowali się drukiem i kolportażem. Twórców Gazety i pierwszy zespół redakcyjny na spotkaniu reprezentowali: Robert Gmyz, Paweł Murdzek, Zofia Kończewska-Murdzek, Marek Pawluk, Janusz Oś, Kazimierz Gęśla, Marianna Olszewska. Członkowie kolejnych zespołów redakcyjnych i ich współpracownicy obecni na jubileuszu to: Małgorzata Misztal, Andrzej Czapla, Marta Lizut, Halina Gontarz, Joanna Burda, Anna i Krzysztof Szkałubowie, Danuta Korzeniowska, Maria Domańska, Alina Słota, Józefa Kusz, Mieczysław Komisarczuk, Mariola Kawecka, Marzena Mazurek i Radosław Cios-Mairot. W spotkaniu uczestniczyły także władze samorządowe naszego miasta: burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, wspomniani już wcześniej Janusz Oś - obecnie doradca burmistrza i Kazimierz Gęśla - sekretarz gminy, a także radni Rady Miejskiej w Krasnobrodzie oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy i instytucji działających na terenie gminy Krasnobród. Zaproszenie do udziału w jubileuszu przyjęli także księża: ks. prałat Roman Marszalec - były wieloletni proboszcz parafii NNMP w Krasnobrodzie, ks. Paweł Słonopas - proboszcz Parafii Świętej Bożej Opatrzności w Bondyrzu oraz pochodzący z Krasnobrodu - kamilianin o. Zygmunt Niedźwiedź pracujący na misjach w Gruzji. Byli też goście z Zamościa i Warszawy.

   Wszystkich przybyłych powitała Mariola Czapla - redaktor naczelna „Gazety Krasnobrodzkiej".

   Po powitaniu głos zabrał pierwszy redaktor naczelny pisma - Robert Gmyz, który przypomniał sytuację społeczno-polityczną okresu, w którym powstawały zalążki „Gazety Krasnobrodzkiej" i pierwsze jej numery. Wspomniał też osoby, których zaangażowanie i praca miały duże znaczenie w tworzeniu pisma. W swoich wspomnieniach, Pierwszy Redaktor podkreślił ogromne zasługi Pawła Murdzka, Marka Pasiecznego, Janusza Osia, Marianny Olszewskiej, Barbary Zub, ale także innych osób, które chętnie włączały się w tworzenie tego szczególnego dzieła. W czasie opowieści o tym jak powstawała „Gazeta Krasnobrodzka" zaprezentowana została maszyna do pisania, na której pisane były artykuły do pierwszych wydań gazety. Tę cenną pamiątkę przyniósł na spotkanie Paweł Murdzek.

  W dalszej części obchodów jubileuszu, w formie prezentacji multimedialnej 25-letnią historię „Gazety Krasnobrodzkiej" przedstawiła niżej podpisana, obecna redaktor naczelna pisma.

   Potem przyszedł czas na podziękowania. Okolicznościowe listy i upominki otrzymali: Robert Gmyz oraz najaktywniejsi autorzy tekstów z ostatniego okresu: Maria Domańska, Alina Słota, Józefa Kusz, Mieczysław Komisarczuk oraz nieobecni na spotkaniu - ks. prof. dr hab. Edward Walewander i Jan Gębka, a także członkowie redakcji: Mariola Kawecka, Marzena Mazurek i Radosław Cios-Mairot. Przygotowano też podziękowania dla Państwa Kazimierza, Jolanty i Wacława Adamczuków - właścicieli AMC Marketu Spożywczego - firmy, która od początku swojej działalności zajmuje się sprzedażą „Gazety Krasnobrodzkiej". W imieniu wyżej wymienionych odebrał je obecny na spotkaniu Kazimierz Adamczuk.

  Zanim jednak wręczono podziękowania i upominki odczytane zostały listy z gratulacjami, które wpłynęły do redakcji Gazety od osób, które z różnych przyczyn nie mogły uczestniczyć w tym spotkaniu. Pierwszy z nich był to list od Wicestarosty Zamojskiego Kazimierza Mielnickiego, a drugi od współpracującego z redakcją Sławomira Radlińskiego.

    Po wręczeniu podziękowań i upominków, którego dokonała redaktor naczelna pisma, głos zabrali zaproszeni goście: burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, ks. prałat Roman Marszalec, Urszula Czapla - kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce, Bożena Ożga - dyrektor Domu Pomocy Społecznej i Wojciech Żurakowski - dyrektor Sanatorium Rehabilitacyjnego w Krasnobrodzie, Andrzej Czapla i Marek Pawluk - dyrektorzy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie oraz Tomasz Skóra - prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Miejscowości Zielone i Okolic „Ach Zielone", którzy wyrazili słowa uznania i podziękowania za trud włożony w wydawanie kolejnych numerów pisma i wręczając kwiaty na ręce redaktora naczelnego przekazali życzenia dla całego zespołu redakcyjnego i jego współpracowników, życząc dalszego rozwoju pisma i doczekania kolejnych jubileuszy.

  W tej części spotkania głos zabrał również Kazimierz Adamczuk, który wręczając upominki w postaci przyborów do pisania (pióro i długopis) podziękował pierwszemu redaktorowi za wkład w tworzenie samorządu i prasy lokalnej oraz obecnemu redaktorowi za kontynuowanie działalności związanej z wydawaniem „Gazety Krasnobrodzkiej".

  Po oficjalnej części spotkania jego uczestnicy zostali zaproszeni na lampkę szampana, słodki poczęstunek i degustację urodzinowego tortu. Wówczas był czas na rozmowy, wspomnienia oraz możliwość obejrzenia wystawy prezentującej archiwalne wydania „Gazety Krasnobrodzkiej". W związku z tym, że urodziny Gazety odbyły się tuż po świętach Bożego Narodzenia, podczas spotkania śpiewano też kolędy. Oprócz poczęstunku, na stole, na każdego uczestnika spotkania czekał też specjalnie przygotowany upominek w postaci „jubileuszowego" długopisu.

   Serdecznie dziękuję obecnym za udział w spotkaniu oraz wszystkim, którzy włączyli się w jego organizację.  Natomiast tym, którzy na przestrzeni 25 lat mieli swój udział w tworzeniu naszego pisma dziękuję za dotychczasową współpracę i zapraszam do jej kontynuowania, zaś Naszym Czytelnikom życzę ciekawych artykułów.

    W sposób szczególny dziękuję Panu Józefowi Zdyblowi, który utrwalił jubileuszowe spotkanie poprzez nagranie video i wykonanie prezentacji multimedialnej. Zapraszam do ich obejrzenia.

https://www.youtube.com/watch?v=C7uvDHzcn3o 

https://www.youtube.com/watch?v=jdV6AF7i6iU&feature=youtu.be

 

Mariola Czapla - Redaktor Naczelna

Gazety Krasnobrodzkiej

 


Galeria zdjęć


Goganet