Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

"Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie wraz z budową kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa, Al. N.M.P, Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora Łączącego AL. N.M.P. w Krasnobrodzie z miejscowością Majdan Wielki".

1) Ogłoszenie o zamówieniu w BZP.

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3) Formularze do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pliki do pobrania


Goganet