Gminne jednostki organizacyjne

Krasnobrodzki Dom Kultury (084)6607117

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie (084)6608115

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z siedzibą w Majdanie Wielkim, Majdan Wielki 398 , 22-440 Krasnobród (084)6607615

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach im. Armii Krajowej (084)6607590

Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (084)6607168

Zespół Szkół w Krasnobrodzie

  • Szkoła Podstawowaim. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Krasnobrodzie (084)6607543
  • LiceumOgólnokształcących im. Jana Pawła II w Krasnobrodzie (084)6607080

Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce (084)6607514

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie (084)6607523


Goganet