Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości religijno-patriotyczne

Narodowe Święto Niepodległości - uroczystości religijno-patriotyczne
 Uroczystości związane z obchodami 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Krasnobrodzie
rozpoczęły w Sanktuarium Maryjnym, gdzie odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.
Jak co roku eucharystia poprzedzona została programem patriotycznym. Wykonawcami słowno-muzycznej części artystycznej byli uczniowie Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie.
W uroczystościach uczestniczyły poczty sztandarowe związków kombatanckich i szkół, orkiestra dęta, oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta i gminy Krasnobród.
Nie zabrakło też władz samorządowych Krasnobrodu: burmistrza Kazimierza Misztala, doradcy burmistrza Janusza Osia, Przewodniczącego Rady Miejskiej Rolanda Wyrostkiewicza oraz dyrektorów szkół i instytucji z terenu miasta i gminy Krasnobród.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Powstańców Styczniowych, gdzie złożyli hołd tym, którzy polegli walcząc o wolność.
Następnie przy pomniku Żołnierzy Września 1939 roku odśpiewano Hymn Narodowy a zgromadzeni pomodlili się w intencji wszystkich poległych w walce o Niepodległość Ojczyzny. Modlitwę poprowadził ks. prałat Eugeniusz Derdziuk.
Potem okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej a zgromadzone delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem.
Popołudniowa część obchodów Święta Niepodległości miała miejsce w sali widowiskowej Krasnobrodzkiego Domu Kultury, gdzie o godzinie 15-stej rozpoczął się dwuczęściowy jubileuszowy koncert orkiestry dętej. Jego pierwsza odsłona miała charakter patriotyczny a zgromadzona publiczność mogła wysłuchać wielu utworów, które przez wiele lat zagrzewały do walki polskich żołnierzy. W drugiej natomiast muzycy zaprezentowali bardziej rozrywkowy repertuar. Z orkiestrą wystąpili soliści: Alicja Parkitny i Andrzej Kowalski.

Galeria zdjęć


Goganet