Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z częścią koszturysową i specyfikacjami technicznymi

Aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego przebudowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród wraz z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi. 

1) Ogłoszenie o zamówieniu UZP  299 000 -2015 z dnia 06.11.2015r. 

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami;

3) Analiza technologiczna możliwości rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Krasnobród.  

4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu UZP 162579-2015 z dnia 07.11.2015r.  

Pliki do pobrania


Goganet