Uroczystości religijno - patriotyczne w Zielonem

Uroczystości religijno - patriotyczne w Zielonem
Organizatorem uroczystości w dniu 19.09.2015r. byli członkowie stowarzyszenia ,,Ach Zielone", społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej, Ochotnicza Straż Pożarna w Zielonem oraz mieszkańcy Zielonego. Piękna słoneczna pogoda zachęciła do udziału licznie przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczyciły nas: władze Miasta i Gminy Krasnobród, księża, dyrektorzy szkół i instytucji z terenu gminy, rekonstruktorzy bitew z Gliwic, Katowic, Garwolina, Tomaszowa Lubelskiego, Ogólnopolska Grupa Przysposobienia Wojskowego Kobiet, kombatanci, Dzieci Zamojszczyzny koło w Krasnobrodzie, zaprzyjaźnione stowarzyszania, Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta z Krasnobrodu, zespół „Wójtowianie"
oraz mieszkańcy powiatów: zamojskiego i tomaszowskiego. Główną intencją odprawionej w tym dniu mszy świętej była modlitwa za poległych w obronie ojczyzny, a także 6. rocznica odsłonięcia i poświęcenia pomnika ku pamięci poległych żołnierzy września 1939 w Zielonem. Warto przytoczyć w tym miejscu kilka słów z odległej historii. Budynek szkoły podstawowej we wrześniu 1939 roku był miejscem, w którym opatrywano rany walczącym żołnierzom. Opodal urządzono miejsce pochówku zmarłych żołnierzy.
W 2009 roku ówczesne władze Miasta i Gminy Krasnobród na czele z burmistrzem panem Januszem Osiem podjęły decyzję o upamiętnieniu tego miejsca. Aby wspomnienie o tych co
oddali za nas życie nie ustało, ustawiono pomnik z napisem ,,W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM W WALCE Z NIEMCAMI W I BITWIE TOMASZOWSKIEJ W DNIACH 17-20 WRZEŚNIA 1939R." - MIESZKAŃCY GMINY
KRASNOBRÓD. W dniu 19.09.2009 roku uroczystego odsłonięcia dokonał świadek tamtych czasów pan Adam Dziura, zaś poświęcenia ks. prałat Roman Marszalec. Wzorem lat ubiegłych tak i teraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Zielonem obchodziła również swoje święto szkoły, nad którym zawsze czuwa pani dyr. Krystyna Czapla, Barbara Dziura jak i
pozostali nauczyciele. Świętowanie tego dnia rozpoczęło się uroczystym przemarszem pod pomnik. Pochód prowadzili rekonstruktorzy bitwy, za nimi orkiestra dęta z Krasnobrodu, organizatorzy, uczniowie szkoły i zaproszeni goście. Po przywitaniu zebranych przez prezesa stowarzyszenia ,,Ach Zielone pana Tomasza Skórę i okolicznościowym przemówieniu
rozpoczęła się uroczysta msza polowa pod przewodnictwem ks. seniora prałata Romana Marszalca, ks. dr Eugeniusza Derdziuka, który również skierował do zgromadzonych homilię i ks. Jacka Zielińskiego - katechetę religii w PSP w Zielonem. Uczniowie oraz nauczyciele
naszej szkoły czynnie wzięli udział we mszy świętej poprzez czytanie ewangelii,
modlitwę wiernych, śpiewanie psalmu oraz procesję z darami ołtarza. Spotkanie było również okazją do wystąpień gości. Głos zabrali: Poseł na Sejm RP pan Sławomir Zawiślak, płk.
Mieczysław Skiba - nestor pożarnictwa, honorowy prezes ZOSP RP w Zamościu,
Burmistrz Krasnobrodu Kazimierz Misztal, Kazimierz Mielnicki - wicestarosta
powiatu zamojskiego oraz Marek Rybicki - regionalista tomaszowski.
Ostatnim punktem uroczystości było złożenie wiązanek pod pomnikiem. Następnie goście wrócili na teren szkoły, gdzie czekała już na nich pachnąca i smaczna grochówka, przygotowana przez członkinie stowarzyszenia. Jak co roku nie zabrakło pysznych ciast, pierogów z kaszą oraz gorących napojów, o które zadbały mieszkanki Zielonego.
Dla gości przygotowany był jeszcze gorący bigos.
Tomasz Skóra

Galeria zdjęć


Goganet